საქართველოს ქალაქები, სადაც ხდება მისი მიწოდება Clean Forte